Loading...
Pierwszy krok w poszukiwaniu żłobka,
czyli wykaz lubelskich placówek.

Jeżeli szukasz dla dziecka żłobka w swoim mieście i chcesz poznać jego lokalizację i podstawowe dane, zapraszamy do obejrzenia wykazu w zakładce Żłobki!

 

Jak zapisać dziecko do żłobka.

1. Wybór żłobka należy do rodziców/opiekunów, nie ma rejonizacji.  W zależności od ilości wolnych miejsc w placówce dzieci przyjmowane są na bieżąco.  Zapisy dzieci do żłobka prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego.

2. Termin przyjęcia dziecka do żłobka rodzic/opiekun ustala z dyrektorem placówki i potwierdza w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka.

3. Niezbędne formalności po stronie rodzica/opiekuna:

Zapoznanie się Rodzica lub Opiekuna z

 procedurę rekrutacyjną żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

– regulaminem odpowiedniego żłobka: Regulamin Żłobka Nr 2 i 3 lub Regulamin Żłobków Nr 1, 4, 5, 6, 7 i 8

– wypełnieniu i podpisaniu wniosku rekrutacyjnego i złożeniu go w siedzibie Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie przy ulicy Wolskiej 5 w Lublinie.

Do odczytania powyższych dokumentów w formacie pdf (portable document format) należy mieć zainstalowany program np. Acrobat Reader, Foxit Reader itp.

– Dostarczenie zaświadczenia od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w żłobku.

– Wniesienie opłat za pobyt dziecka w żłobku.

 

Żłobkowe zasady, czyli co należy przynieść do placówki.

1. Dzieci są przyprowadzane do żłobka w godzinach porannych  dogodnych dla rodziców/opiekunów, po wcześniejszym poinformowaniu opiekunek na grupie.

2. Rodzice/opiekunowie powinni przynieść do żłobka:

– obuwie i ubranie na zmianę

– pampersy

– chusteczki higieniczne

– szczoteczkę do zębów /najlepiej podpisaną/ i podpisany kubek

3. Aby rozstanie z domowym klimatem było mniej odczuwalne wskazane jest aby dziecko przyniosło ze sobą: swojego pluszaka, poduszeczkę lub smoczek.

4. Dzieci w żłobku posiadają własną szafkę na ubranie i własne łóżeczko z pościelą.

5. W razie potrzeby układamy dziecko do snu indywidualnie do jego wymagań /gdy jest senne/, niezależnie od pory leżakowania.

6. Zważając na bezpieczeństwo maluchów prosimy nie dawać  dzieciom małych ozdób np. kolczyków, spinek itp.

7. Aby pomóc rodzicom/opiekunom zmniejszyć stres związany oddaniem pociechy do żłobka polecamy artykuły pań psycholog z zakładki Porady : „Przygotuj dziecko do żłobka”, ”Adaptacja dziecka do żłobka”

8. W placówkach realizujemy różnorodne programy profilaktyczne:

– zapobiegania wadom postawy

– zapobiegania wadom zgryzu i wymowy

– zapobiegania próchnicy

9. Przy okazji propagowania zdrowych nawyków żywieniowych i dbania o prawidłową higienę jamy ustnej, bardzo prosimy by rodzice/opiekunowie nie zostawiali dziecku słodyczy ponieważ wywołuje to konflikty między dziećmi.

 

Żłobkowe posiłki

Pełny zakres posiłków w żłobku obejmuje: I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.
Dzienna stawka pełnego zakresu żywienia wynosi 5,00 zł.

 

Formy współpracy ze żłobkiem

1. W żłobku działa Rada Rodziców. Stanowi ona reprezentację rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.

2. Rodzice/opiekunowie mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka i porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem oraz kontaktu z  psychologiem.

 

Opłaty za pobyt w żłobku

Minimalne wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2017 roku wynosi: 2 000,00 zł, a zatem opłata za czesne od 1 stycznia 2017 roku wynosi miesięcznie 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia: 200,00 zł.

Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 50,00 zł.

Stawka dzienna dla wszystkich żłobków z tytułu wyżywienia wynosi: 5,00 zł.

Pełny dokument dotyczący opłat do pobrania: Informacja o wysokości czesnego od 2017

Opłaty prosimy wpłacać na konto bankowe: Pekao S.A 19 1240 1503 1111 0010 0150 4791 zaznaczając w tytule:

– imię i nazwisko dziecka

– numer ewidencyjny dziecka

– miesiąc za który dokonuje się wpłatę

 

Biuletyn
Informacji Publicznej
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Zaprogramuj mój brzuszek
Archiwa